Artikel 22 van de Nederlandse Grondwet

Artikel 22 van de Nederlandse Grondwet

Artikel 22 bestaat uit drie onderdelen. Eén van de drie onderdelen (lid 2) gaat over het recht op wonen.

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Artikel 22, Nederlandse Grondwet (2018).

Net als eten en drinken is het hebben van woonruimte een primaire levensbehoefte van de mens. De overheid heeft de plicht om ervoor te zorgen dat er voldoende woonruimte is. Het gaat niet alleen om het aantal woningen, maar ook om de kwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van wonen.

Huren of kopen?

In het artikel staat niet dat er voldoende koopwoningen moeten zijn. De overheid kan ook door middel van huurwoningen voldoende onderdak bieden. Helaas gebeurt dit niet. Met wachtlijsten van wel 12 jaar is het krijgen van een huurwoning tegenwoordig voor starters een ingewikkelde zaak geworden. De overheid zou het heft in handen moeten nemen en flink moeten ingrijpen binnen de huurmarkt. Daarnaast zou het de overheid sieren om ook het heft in handen te nemen als het gaat om de koopwoningmarkt. Een simpele rijtjeswoning in de Randstad kost al gauw 400.000 euro. Een enorme groep starters heeft gewoonweg geen mogelijkheden.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over artikel 22 van de Nederlandse grondwet? Bekijk dan de door ons geselecteerde artikelen hieronder.

> Artikel 22: Volksgezond­heid; woonge­le­gen­heid; ontplooiing (uit: De Nederlandse Grondwet.nl).
Met een uitgebreide uitleg bij de grondwet.

> Ook interessant: Artikel 22 nader uitgelegd door nederlandsegrondrechten.nl.
Met een toelichting op de onderdelen uit het artikel.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,