Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

”De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht te verzekeren, daarbij het essentieel belang erkennende van vrijwillige internationale samenwerking.”

ARTIKEL 11, LID 1. UIT: Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966.

“De VN benadrukt dat het recht op huisvesting gezien moet worden als een algemeen recht van personen om te leven in veiligheid, vrede en waardigheid, en niet in enge zin moet worden ge√Įnterpreteerd. Het bevat verschillende vrijheden en rechten zoals huur¬≠bescherming, gelijke en niet discriminerende toegang tot huisvesting en het recht om de eigen woning en woonplaats te kiezen”, zo is te lezen in een artikel van Het Parool. Dat laatste is opvallend: want het kiezen van een eigen woning en woonplaats wordt starters onmogelijk gemaakt. Daardoor kunnen starters vaak niet wonen in de regio waar zij werken. Starters zijn dan genoodzaakt in te trekken van familie of vrienden.

Tags: , , , , , ,